Sajeevan Final Vows - scjindia
Deacon Abraham proclaims the Gospel.

Deacon Abraham proclaims the Gospel.